Vad är IKID?

IKID är ett internationellt kontrollsystem, utformat för att hjälpa företag att övervaka och kontrollera status samt testa sina maskiner och kontrollera platser. Mjukvaran anger även användarens behörighet till specifika maskiner. 

IKID samlar information om din personals utbildningsbevis samt status på maskiner och verktyg. Det hjälper dig samtidigt att hålla reda på dina behörigheter, certifikat och underhåll digitalt.

Oavsett vilken branch eller verksamhet du bedriver. Du kan registrera alla dina maskiner, verktyg och hjälpmedel tillsammans med anställdas behörigheter. IKID ger dig en komplett översikt av dina resurser och hjälper dig att planera besiktning, kalibrering, services och utbildning. All information lagras digitalt i programmet (säkerhetskontroller, daglig tillsyn och användning av platser, maskiner eller hjälpmedel), så att all information som arbetsmiljöverket kräver och du behöver är tillgänglig för att planera din verksamhet.

Användningsområdet är stort 

Du behöver en enhet med tillgång till Internet för att du ska kunna använda IKID systemet. 

Maila kontrollen vidare till en annan person direkt i systemet eller skriv ut den.

Fota arbetsplatsen om nått inte är säkert, en trasig del på maskinen eller vid en skyddsrond.

Vid uthyrning av maskin/redskap kan senaste kontrollen skickas till den som ska hyra nästa gång. 

Daglig tillsyn, säkerhet

Truckar är inblandade i många arbetsolyckor. Lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer är de yrken som oftast är drabbade av olyckorna. Daglig tillsyn bör göras regelbundet på alla typer av maskiner. Det finns många företag som inte har  tydliga rutiner för hur detta ska utföras och i vilken form det ska dokumenteras. 


IKID ger en helhets lösning på det problem digitalt. Arbetsgivaren kan registrera alla sina maskiner i systemet, med egen kontrollista, besiktningsdatum mm. Varje kontroll ska lagras i programmet digitalt och det blir tillgängligt direkt. Du ska veta, när-, vem- och hur ofta en maskin använts.  Kontrollanten kan rapportera avvikelser enkelt och arbetsledaren ser rapporten direkt i sin mobil / mail utan att behöva vara på arbetsplatsen.

Utbildningsbevis

Efter varje kurs får arbetare någon form av betyg, intyg eller ett utbildningsbevis. Dessa dokument kan registreras och kopplas med maskiner i IKID. Efter registreringen får användaren behörighet att göra daglig tillsyn på maskinerna som kräver utbildningsbeviset och arbetsgivaren får en översikt på varje anställdas utbildningsbevis. Så blir det enkelt att planera utbildningar och repetitioner i framtiden.

Säkrad plats

Vissa arbeten kräver att föraren säkrar platsen innan arbetet påbörjas. Vid till exempel svår lastning eller arbeta på spår/väg kan IKID också användas för att göra riskbedömningar eller för att säkra platsen. Om arbetsplatsen inte är säker, finns det möjligt att rapportera och dokumentera varför.